ناتالی ماسنت به Nuorder، همكار جدید Manolo، و آخرین نفر از Gossip Girl 2 پیوست!

بازیگران Gossip Girl در پله های Met دیده شدند! بازیگران Gossip Girl در مراحل Met! یک بازیگر جدید از راه اندازی مجدد، که بیشتر برای طرفداران سری اصلی بیشتر آشنا خواهد شد، ظاهر شده است. دختران کنستانس بیلارد در محل پاتوق بلر والدورف و سرنا ون در وودسن دیده می شوند. این بار، ستاره های …

ناتالی ماسنت به Nuorder، همكار جدید Manolo، و آخرین نفر از Gossip Girl 2 پیوست! ادامه مطلب »