ظاهر جدید مدل روسی، ایرینا شیک نیز به معنای شروع تجارتی از نوع کووید 19 است!!!

ایرینا شیک، مدل جدید روسی نیز در گیر رو دار ویروس کرونا به سبکی جدید از مد روی آورده، با ما همراه باشید.