مجموعه پاییز کلودیا لی در مجله مد هفتگی نیویورک

طی چند هفته آینده مارک های پر سر و صدایی را نشان خواهیم داد که در این فصل در COTERIE Digital نشان داده می شوند. این هفته، نوبت ما است که به کلودیا لی بپردازیم، که چند روز پیش مجموعه پاییز خود را در مجله مد هفتگی نیویورک نشان داد. او همه چیزهایی را که …

مجموعه پاییز کلودیا لی در مجله مد هفتگی نیویورک ادامه مطلب »