فشن 2020

بسته بودن کارخانه های مد ایتالیا چگونه بر روی صنعت فشن خود تاثیر خواهد گذاشت؟

گفتگویی صمیمانه با مدیرعامل مجموعه Della Moda توسط نشریه Vouge که از مشکلات بوجود آمده توسط ویروس کرونا در این صنعت می گوید. ترجمه شده توسط تیم فشن هوموکالا

سبد خرید
به بالای صفحه بردن