آیا زمان برگزاری فشن شو ایتالیا در هیاهوی ویروس کرونا در این کشور رسیده است؟

در این نوشته تیم فشن هوموکالا به بررسی مشکلات فشن شو ایتالیا و نیز کارخانه های تولید لباس این کشور در گیر رو دار ویروس کرونا می پردازد و به سوال اساسی “کی” باز شدن این صنعت می پردازد.