رنگ سال ۹۹ – ۲۰۲۰ چیست و چه رنگهایی را می توان با آن ست کرد؟

بر اساس اعلام سایت پنتون رنگ سال آبی کلاسیک شد. طبق انتظارات، زمان اعلام رسمی این رنگ، چند روز قبل از آغاز سال جدید میلادی در نظر گرفته شد. بر طبق رسم سالهای اخیر چند روز مانده به سال جدید، رنگی که در سایت پنتون به عنوان رنگ سال ۹۹ – ۲۰۲۰ انتخاب شده آبی …

رنگ سال ۹۹ – ۲۰۲۰ چیست و چه رنگهایی را می توان با آن ست کرد؟ ادامه مطلب »