کرونا فشن‌ شو را هم در ایران آنلاین می‌کند؟

احیای نمایش زنده لباس در ایران قرار بود در سال ۱۳۹۹ در دستور کار دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس قرار گیرد اما کرونا همه معادلات را برهم زد؛ حال سوال آیا صنعت‌هنر مد هم مانند سایر هنرها پا به دنیای آنلاین می‌گذارد؟