معرفی درگاه های پرداخت جدید در سایت هوموکالا

فروشگاه اینترنتی هوموکالا مجهز به دو درگاه به پرداخت ملت و پرداخت الکترونیک پاسارگاد شد.