درام TikTok دانیل برنشتاین، اولین محصول کریس اپلتون شد!

دانیل برنشتاین پس از پیوستن به تیکتوک TikTok با واکنش شدید رسانه ها و فضای مجازی روبرو شد! به گزارش اینفلوئنس، درام اینفلوئنسر بار دیگر دنبال WeWoreWhat است (که معروف به دانیل برنشتاین می باشد)، که با پیوستن به TikTok با واکنش سریع آنی روبرو شد. در آنچه برای اولین بار برای صنعت تأثیرگذار به …

درام TikTok دانیل برنشتاین، اولین محصول کریس اپلتون شد! ادامه مطلب »