چگونه می توان در تعطیلات نوروز به یک حس خوب رسید، حتی در دوران قرنطینه!

در این مطلب به مواردی چند از کارهای مختلف در دوران تعطیلات و قرنطینه خانگی اشاره می کنیم.