ورونیکا برد، مایسی ویلن، اکناواس و دیگران!

این هفته مد نیویورک است و ما بهترین مجموعه ها و طراحان این فصل را از ردیف های جلوی (عمدتا دیجیتال) و پشت صحنه برای شما به ارمغان می آوریم. اگر آنها را از دست ندهید، برخی از موارد برجسته نمایش و ارائه را گردآوری کرده ایم. میزی ویلن میزی ویلن می خواهد که یک …

ورونیکا برد، مایسی ویلن، اکناواس و دیگران! ادامه مطلب »