مکس مارا با تجربه شیک در فروشگاه اش، مجموعه 2021 را جشن می گیرند!

مکس مارا Max Mara، مارک مشهور به لباس بیرونی نمادین و آماده پوشیدن برای همیشه، به تازگی ورود مجموعه بهار / تابستان 2021 خود را به بوتیک دلچسب پالم بیچ (ساحل نخل)، با کمک کمی از مجموعه Daily جشن گرفته است. معرفی سوپر استار های جهان در مجله هوموکالا مدیر مسئول روزنامه دیلی پالم بیچ، …

مکس مارا با تجربه شیک در فروشگاه اش، مجموعه 2021 را جشن می گیرند! ادامه مطلب »